CERT-SE och Automatiska Notifieringar avseende Tekniska Sårbarheter (ANTS)

CERT-SE är Sveriges nationella Computer Emergency Response Team med uppgift att stötta samhället i arbetet med att hantera och förebygga IT-incidenter. Exempel på CERT-SE’s uppgifter är bland annat att öka säkerhetsmedvetenheten genom att förmedla kunskap och fakta gällande sårbarheter i IT system eller att hjälpa till att hantera IT-incidenter genom att vara en central punkt för hantering av information gällande pågående attacker.

CERT-SE är en del av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) som via stöd från regeringen har i uppdrag att förebygga och hantera eventuella dessa IT-incidenter för både privata företag och offentlig sektor.

Som ett led i att förebygga IT-incidenter tillhandahåller CERT-SE tjänsten Automatiska Notifieringar avseende Tekniska Sårbarheter (ANTS). Detta är en tjänst där företag, organisationer eller offentlig sektor kan kan rapportera in sina internet-exponerade system och via CERT-SE bli notifierade om systemen tros ha blivit kapade, har en sårbar konfiguration eller om det påträffats en publikt känd sårbarhet.

Att anmäla sig till ANTS är ett komplement i sitt säkerhetsarbete och kan ej ses som en ersättning till exempelvis en extern säkerhetsgranskning där manuell granskning av systemen utförs.

Summering

ANTS är en konstnadsfri tjänst som underlättar möjligheten för CERT-SE att kontakta dig om det skulle uppdagas att något av de system du anmält till tjänsten kan vara hotade. Med det sagt finns det få anledningar till att inte anmäla sig - mer information finns på https://www.cert.se/utskick-faq/


Kontakta oss