Välkommen till Shelltrail

Vi är ett pentestbolag med bred kompetens och erfarenhet inom olika typer av cybersäkerhetstester. Vårat team av proffessionella och certifierade testare kan tillhandahålla de granskningar ni behöver för att effektivt skydda erat företag från dagens cyberhot.

Gratis kostnadsförslag idag

Det spelar ingen någon roll om det är din första beställning av pentest eller om du är erfaren beställare - det skall vara enkelt att veta vad du behöver.

Använd vårt kontaktformulär för att ta kontakt med oss så ordnar vi snabbt ett möte för att diskutera vilken typ av granskning som kan passa just ditt företag.

Cybersäkerhetstjänster

Vi erbjuder ett brett urval av säkerhetsgranskningar

*

En Kubernetes säkerhetsgranskning riktar sig åt att utvärdera det aktuella säkerhetsläget i ett företags Kubernetes miljö. Målet är att identifiera områden där förbättringar kan göras för att öka den övergripande säkerhetsställningen och proaktivt hitta sårbarheter som kan påverka systemets integritet, tillgänglighet eller konfidentialitet.

En extern säkerhetsgranskning av infrastruktur innebär att analysera en organisations nätverk, system och online-närvaro ur ett externt perspektiv för att identifiera och minska sårbarheter som kan utnyttjas av externa angripare.

En intern säkerhetsgranskning av infrastruktur (och Active Directory) omfattar utvärdering av en organisations interna nätverk, system och resurser för att upptäcka sårbarheter och stärka organisationen skydd på djupet från obehörig åtkomst.

En säkerhetsgranskning av molninfrastruktur innebär att man utvärderar konfigurationen, åtkomstkontroller, skyddsåtgärder för data och den övergripande säkerheten hos en organisations resurser i molnet för att säkerställa en säketställa molntjänsternas motståndskraft mot angrepp.

Ett Red Team uppdrag innebär att man simulerar verkliga cyberattacker på en organisation för att testa hela organisationens försvarsförmåga och förbättra den övergripande säkerheten i organisationen.

Säkerhetsbedömning av webbapplikationer innebär att utvärdera och identifiera sårbarheter och svagheter inom en webbapplikation för att säkerställa dess skydd mot obehörig åtkomst, databrott och cyberhot.

Om oss

Möt de antällda på Shelltrail

IT-Säkerhetskonsult

IT-Säkerhetskonsult

Research

Research utförd av Shelltrail (endast på Engelska)

Have you ever had issues with CSRF tokens during a web assessment? Or drop data from burp to commandline for parsing? This is the guide to leverage the power of the Reshaper plugin developed by @ddwightx

New research into an (legacy) extension for Microsoft Endpoint Configuration Manager/SCCM/ConfigMgr reveal new attack paths for Active Directory domain compromise or elevation of privileges.

cmloot.py introduces new angles to exploit Configuration Manager, which has become the new black in internal security assessments of Active Directory environments.

Blogg

Informationsbloggar

Läs om hur CERT-SE (en del av MSB) kan hjälpa till att uppmärksamma säkerhetsbrister.

I denna artikel kommer vi gå igenom hur ett penetrationstest/pentest går till genom att gå igenom de olika stegen i ett pentest.

När man beställer ett pentest är det många saker man bör tänka på. Den här artikeln går igenom några bra tips på saker att ta i beaktning innan du beställer ett penetrationstest.

Kontakt

Kontakta oss

 Jag godkänner Shelltrails integritetspolicy.