Extern infrastruktur

När utförde ert företag senast en inventering och granskning av alla internetexponerade system? Det är en bra fråga att söka svar på när man vill riskbedöma sin internetnärvaro. System föråldras och nya sårbarheter upptäcks dagligen vilket innebär att företag måste vara noggranna med att inventera sina system, vilka portar exponeras, vilka versioner som körs av olika programvaror och mappa dessa mot sårbarheter som innebär en verklig risk.

Det är en svår uppgift som måste itereras med jämna mellanrum och är inte alltid i förening med företagets prioriterade mål. En vanlig anledning är att systemen verkar fungera och att det finns en attityd att inte påverka något som fungererar.

Vad innebär ett pentest av extern infrastruktur?

Oftast så inleds uppdraget genom att beställaren överlämnar en lista på IP-adresser och domännamn som skall granskas. Utöver detta så använder Shelltrail Open Source Intelligence-källor (OSINT) för att försöka hitta fler system som kan vara odokumenterade och eller klassas som Skugg-IT.

När listan över system som är identifierade anses vara komplett, verifieras det att alla mål är under beställarens säkerhetsansvar och inte tredje-partssystem. Om så är fallet måste skriftligt godkännande gällande säkerhetsgranskning av tredje-part överlämnas till Shelltrail’s säkerhetskonsulter.

Med en komplett lista av legitima mål påbörjas testandet där en kombination av automatiskta och manuell granskning av systemen genomförs. Här kombineras tekniker från alla Shelltrail’s expertområden såsom säkerhetgranskning av webbapplikation, Windows och Linux angrepp, binär exploatering och molnspecifika attacker för att nämna några.

Shelltrail’s säkerhetsexperter besitter en bred bakgrund inom cybersäkerhetsgranskningar vilket ämnar sig bra till de varierade tjänsterna som kan exponeras på internet.

Varför och när ska man göra en extern infrastruktur granskning?

Som tidigare nämnts så upptäckts nya sårbarheter dagligen och system blir udaterade vilket gör att tillverkaren ibland slutar underhålla system med säkerhetsuppdateringar. Detta gör det viktigt att man med jämna mellanrum utföra en granskning av sina internetexponerade system för att kunna säkra upp dessa innan angripare hittar systemet. Oavsett om ert företag producerar knappnålar eller utvecklar läkemedel så kan era internet exponerade system bli mål för en opportunistisk angripare som skannar internet.

Resultatet

Uppdraget resulterar i en professionell rapport där alla brister beskrivs i ett detaljerat format. Sårbarheterna beskrivna i rapporten rankas från kritisk till låg och i kombination med beställarens uppfattade hotbild kan rapporten användas som en prioriteringslista på vilken ordning man ska åtgärda problemen. Det är inte ovanlig att rapporten används för att skapa en ökad budget för företagets säkerhetsarbete eller upplysa exempelvis ledning att säkerhet måste prioriteras.


Kontakta oss