Andreas Vikerup

IT-Säkerhetskonsult

Flera års infrastrukturadministration har omvandlats till färdigheter inom penetrationstestning. Besitter en bred bakgrund av att arbeta med olika branscher i huvudsakligen säkerhetsorienterade aspekter.

Certifieringar:

 • Offensive Security Certified Expert 3 (OSCE3)
 • Offensive Security Experienced Penetration Tester (OSEP)
 • Offensive Security Web Expert (OSWE)
 • Offensive Security Exploit Developer (OSED)
 • Offensive Security Certified Professional (OSCP)
 • Certified Kubernetes Security Specialist (CKS)
 • Certified Kubernetes Administrator (CKA)
 • Certified Az Red Team Professional (CARTP)
 • Microsoft Certified: Azure Security Engineer Associate (AZ-500)
 • AWS Certified Security Specialty
 • Microsoft Certified: Azure Fundamentals (AZ-900)